Hälsoinspiration och kunskap för företag

hälsa & kunskap arbetar med att förbättra medarbetarnas arbetsliv och privatliv i kombination. Detta genom utveckling av mental och fysisk hälsa på arbetsplatsen. Vi erbjuder Energikvarten, workshops, föredrag och kunskap om förbättrad hälsa och kommunikation. Många företag och organistationer har insett att man kan förbättra konkurrenskraften genom att satsa resurser på medarbetarnas mentala och fysiska hälsa för att ge dem verktyg att förbättra arbetsliv och privatliv. Dessa insatser get direkt och långsiktig utdelning till både arbetsgivare och medarbetare.

hälsa & kunskap ser hälsan i ett helhetsperspektiv. Därför erbjuder vi olika redskap för individen som get mer kunskap om hälsa, både fysisk och mental. Då kan varje individ själv ta ansvar för att påverka sin situation. Med våra lösningar kan många problem undvikas och lindras. T.ex. problem med stress, värk i ryggen, armar, axlar, nacke, trötthet och huvudvärk. Detta get färre konflikter och bättre kommunikation.

Tar ni hjälp av hälsa & kunskap blir resultatet:

  • Ökad tillfredställelse och trygghet för medarbetaren genom att den känner sig sedd.
  • Ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande genom egna redskap för fysisk och mental träning.
  • Ökad motivation när medarbetaren själv kan påverka sin situation.

Hälsoutveckling sparar företagets kapital och utvecklar individens resurser. Man kan förvänta sig:

  • Sänkta kostnader genom ökat antal långtidsfriska medarbetare i företaget
  • Mer energi för kunder genom att medarbetarna känner sig piggare
  • Ökad lönsamhet genom sänkta sjukkostnader och merkostnader
  • Stärkt konkurrenskraft genom friskare personal och sänkta kostnader
  • Ökad produktkvalité med bättre fokus och arbetsresultat

Vill ni prova Energikvarten? Välkomna att ringa 070 - 595 84 09!

funkar inte

Vad är hälsa?

"Hälsa är fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande." (enligt WHO)