Workshop

Lönsam & lycklig - Redskap för att kombinera arbetsliv och privatliv.

De fyra grundstenarna för att få kunskap om sig själv och trygghet. Medarbetare som känner sina egna förmågor och brister presterar bättre kvalité.

Andningsövning med affirmation för att få mera energi både fysiskt och mentalt.

Positivt fokus: Här kan man välja hur man vill tolka det man upplever positivt, neutralt (d.v.s. du tittar på situationen utifrån utan att värdera den) eller negativt. För att kommunicera bättre med sig själv och andra och att slippa onödiga konflikter. D.v.s. medarb. energi går till rätt saker.

Jämförande och värderande - Vad är skillnaden? När behövs det när är det onödigt och skadligt? För att lägga energi på det som är utvecklande, produktivt och hälsosamt.

Målbildsträning - Många elitidrottare använder denna teknik innan de ska prestera. Tekniken kallas ”Gå på bio”. För att förbereda inför prestationer, t.ex. kundmöten eller medarbetarsamtal.

Ankring - Skapa det sinnestillstånd du vill ha för maximal prestation och välmående.

Tekniker: NLP, yoga, mental träning och Mirakelkursen.

funkar inte

Ökad energi och hälsa.

Hemsidan gjord av Hazelstream IT.